Youtube Marketing

YOUTUBE MARKETING

 Youtube được coi là kênh video phổ biến nhất hiện nay với hàng triệu người dùng và vẫn liên tục tăng cao qua các năm. Do đó, đây là kênh marketing rất hữu ích được các doanh nghiệp ưu tiên sử dụng.

VINALINK DIGITAL cung cấp dịch vụ Youtube Marketing chuyên nghiệp, trong đó bao gồm Youtube Channel, Youtube Ads và Viral Video.

Youtube Ads là hình thức quảng cáo bao gồm Quảng cáo banner, text và  quảng cáo TVC
 
Viral Video là loại hình quảng cáo video theo phương thức lan truyền tự nhiên trên Youtube.

Youtube Channel là kênh giúp doanh nghiệp lưu trữ và truyền tải video đến đông đảo khách hàng, phù hợp với các doanh nghiệp đã có TVC và video nhằm tương tác với khách hàng.

 Trọn gói thiết kế và xây dựng Youtube Channel

 Gia tăng số lượng subcribe
 
 Tổ chức event
 
 

Designed by Vinalink - Thiet ke web - Seo